20 Grudnia 2014
Login: Hasło: Załóż konto
Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN ogłasza nabór na kurs ogólnodostępny dla kandydatów na sędziów piłki nożnej - 2015Wymagania:
- ukończone 16 lat życia,
- minimum średnie wykształcenie lub nauka w szkole średniej,
- dobra kondycja fizyczna,
- podstawowe wiadomości z zakresu przepisów gry w piłkę nożną.

Wymagane dokumenty:
- ankieta kandydata na kurs sędziego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania zawodów piłki nożnej (wymagane najpóźniej przed egzaminem kondycyjnym),
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie; w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej itp.),
- pisemną zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).

Kurs będzie się odbywał w Białymstoku w miesiącach: luty, marzec i kwiecień.
Przewidywany czas trwania szkoleń - 37 godzin.
Organizatorzy przewidują zajęcia 1 raz w tygodniu (dni robocze) w godzinach popołudniowych lub w weekendy w zależności od preferencji kandydatów na kurs i możliwości organizacyjnych kursu.
Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny i kondycyjny.
Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników, w granicach 250-350 złotych. W opłatę za kurs wliczona będzie cena „Przepisów Gry w Piłkę Nożną” i innych materiałów szkoleniowych niezbędnych w trakcie kursu. Minimalna liczba uczestników kursu – 20 osób, ale przy szczególnej potrzebie organizacji kurs będzie prowadzony również dla mniejszej ilości chętnych.
Szczegółowe informacje dotyczące wpisowego oraz terminów, czasu i miejsca wykładów podane zostaną poszczególnym osobom zainteresowanym oddzielnym Komunikatem po 20 stycznia 2015r..

Aby zostać przyjętym na kurs należy wypełnić i przesłać drogą e-mailową podanie ANKIETA na adres antoniplona@podlaskizpn.org do dnia 20 stycznia 2015r. Inne wymagane dokumenty zakwalifikowani uczestnicy kursu dostarczą na pierwsze spotkanie organizacyjne.

Wypełnioną ANKIETĘ można również przesłać listem pocztowym lub donieść osobiście na adres:
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Kolegium Sędziów
ul. Przędzalniana 8
15-688 BIAŁYSTOK
Osobą odpowiedzialną za organizację kursu oraz udzielanie informacji jest Przewodniczący Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN Antoni Plona, tel. 509-035-764
ANKIETA i Oświadczenie kandydata o niekaralności znajduje się na stronie internetowej Podlaskiego ZPN www.podlaskizpn.org w zakładce Portal/Pliki do pobrania/Terminarze-dokumenty.
»
20-12-201411:04
Wigry Suwałki organizatorem ciekawej konferencji szkoleniowej dla trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego

W najbliższy czwartek i piątek, 18 i 19 grudnia w budynku stadionu piłkarskiego Suwałkach odbędzie się bezpłatne szkolenie dla trenerów i instruktorów piłki nożnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego.
Suwalski Klub Sportowy Wigry, inicjator konferencji, zaprosił do wygłoszenia wykładów samych fachowców. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski, opowie o cechach nowoczesnego trenera. Piotr Stokowiec, były ekstraklasowy piłkarz, teraz legitymujący się licencją UEFA Pro trener Zagłębia Lubin podpowie, jak „rozbić autobus”, czyli zdradzi taktykę gry przeciwko zespołom stosującym niski pressing.
Ciekawie zapowiada się prelekcja Miłosza Stępińskiego, wcześniej szefa banku informacji w klubach naszej ekstraklasy, selekcjonera kadry narodowej U-20, który wie wszystko o rozsławionej przez FC Barcelona „tiki-tace”. Paweł Habrat, psycholog naszej reprezentacji na Euro 2012, który wespół z Jerzym Dudkiem napisał książkę „Pod presją” będzie przekonywał trenerów i nauczycieli, jak nie należy rozmawiać z zawodnikami.
Miejsce i termin: Stadion Piłkarski w Suwałkach
ul. Zarzecze 26 (sala konferencyjna) Suwałki 18 grudnia (godz. 12.30-18) -19 grudnia (godz. 11.00-16.00)
Wszyscy uczestnicy kursokonferencji otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:pawelcimochowski@wigrysuwalki.eu
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 grudnia, ilość miejsc ograniczona.
»
14-12-201417:43
2-12-201409:36
PROGRAM
Narady szkoleniowej trenerów i instruktorów piłki nożnej pracujących w klubach sportowych na terenie działania Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 29.11.2014 r.Godz. 9:30
Powitanie, omówienie programu narady
– Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – Witold Dawidowski

Godz. 9:45 – Przewodniczący Wydziału Szkolenia Podlaskiego ZPN – Sławomir Kopczewski
Oferta Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie organizacji kursów trenerskich:
UEFA C, UEFA B, UEFA B Wyrównawczy
Omówienie rozgrywek rundy jesiennej 2014/2015
- Trener Koordynator Podlaskiego ZPN - Bogusław Nos

Godz. 10:15 – Dariusz Śledziewski, trener UEFA Pro - wykład:

"Racjonalizacja treningu piłkarzy nożnych w okresie przygotowawczym na poziomie piłki amatorskiej"

Godz. 11:15 – przerwa kawowa

Godz. 11:30 – Włodzimierz Małowiejski, trener UEFA Pro - wykład:

"Praktyczne rozwiązania metodyczne zajęć treningowych na poziomie piłki amatorskiej - teoria".

Godz. 12:30 – Włodzimierz Małowiejski, Dariusz Śledziewski, praktyka:

"Praktyczne rozwiązania metodyczne zajęć treningowych na poziomie piłki amatorskiej
– trening pokazowy

Godz. 14:00 – Trenerzy prowadzący - Omówienie zajęć pokazowych. Zakończenie narady .


UWAGA! Początek narady w dniu 29.11.2014 r. o godz. 9.30. w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

Kluby proszone są o przesłanie do dnia 26.11.2014r. wykazu trenerów i instruktorów, którzy będą uczestniczyć w naradzie.

Fax. 85 654 52 81
mail. boguslawnos@podlaskizpn.org

»
25-11-201410:31
NARADA SZKOLENIOWA PODLASKIEGO ZPN I KURSOKONFERENCJA "GRASSROOTS 2014"WYDZIAŁ SZKOLENIA PODLASKIEGO ZPN ZAPRASZA NA
DOROCZNĄ KURSOKONFERENCJĘ TRENERÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


WYKŁADY I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE POPROWADZĄ :

- DR DARIUSZ ŚLEDZIEWSKI - AWF WARSZAWA

- TRENER WŁODZIMIERZ MAŁOWIEJSKI - WYKŁADOWCA SZKOŁY TRENERÓW PZPN
KURSOKONFERENCJA odbędzie się dnia 29.11.2014 r. , na obiektach Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku (ul. Polowa 7/1).


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty i materiały szkoleniowe.


Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenie udziału drogą mailową na adres:

boguslawnos@podlaskizpn.orgPolski Związek Piłki Nożnej organizuje ogólnopolski cykl konferencji szkoleniowych w ramach programu Akademia Piłkarska GRASSROOTS.Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Nauczycieli i trenerów piłki nożnej pracujących z dziećmi w przedziale wiekowym 7-12 lat,
- Animatorów pracujących na orlikach,
- Trenerów i instruktorów chcących zapoznać się z nowoczesnymi metodami szkolenia piłkarskiego.Podlaska Konferencja "Grassroots" odbędzie się dnia 08.12.2014 r. , na obiektach Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku (ul. Polowa 7/1).


Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty i materiały szkoleniowe.


Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenie udziału drogą mailową na adres:

boguslawnos@podlaskizpn.org

Specjalne formularze są do pobrania na stronie internetowej Podlaskiego ZPN - formularz APG 2014
»
21-11-201410:03


Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Ogólnopolski Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy, I, II, III ligi i klas niższych.
Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą m.in. przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa PZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej. Koszt kursu wynosi 550 zł. od osoby (bez noclegów i wyżywienia). Przewidziany termin kursu 08 - 09 - 10 stycznia 2015 r.
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu „Dom Sportowca” ( Stadion Ludowy) w Sosnowcu ul. Kresowa 1, tel. 504 260 154 . Uczestnicy kursu proszeni są przy zgłoszeniu rezerwacji o podawanie hasła „Kurs Spikerów”.
Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie. Wpłaty należy dokonać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice
PKO BP I O/Katowice Nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850
Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski telefon (032) 256-21-78 lub 502-737-882.
»
12-11-201411:56
Archiwum: 1 2 3 4 ... z 191
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Przędzalniana 8
15-688 Białystok
tel/fax: (085) 654 52 81
lub 664 85 90
SBR Bank w Białymstoku
67 8769 0002 0391 2016 2000 0010
NIP: 542-24-37-638
e-mail: podlaski@zpn.pl
podlaskisport.pl
kajasport.pl
http://www.pkomp.net
http://www.podlaskifutbol.pl
http://www.socatots.pl