04 Marca 2015
Login: Hasło: Załóż konto
10-02-201510:21
„Cele i Filozofia szkolenia w wieku 7-13 lat na podstawie praktyk w wybranych europejskich klubach”


MIEJSCE:
HOTEL ARSENAL PALACE, Chorzów, ul. Paderewskiego 35 oraz
STADION ŚLĄSKI, Chorzów, ul. Katowicka 10
DATA: 07.03.2015, sobota
CZAS: 09:00 – 19:00
KOSZT*:
120 zł - zapisy do 31.01.2015
150 zł – zapisy do 28.02.2015
200 zł – zapisy do 07.03.2015
* - liczba miejsc w każdym przedziale cenowym ograniczona, ceny zawierają jedną przerwę kawową
PROGRAM

08.00-09.00 - rejestracja uczestników
TEORIA HOTEL ARSENAL PALACE:
09.00 - 10.00 - CARLES ROMAGOSA VIDAL - Soccer Services Barcelona „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat wg Soccer Services oraz klubów z Katalonii”
10.00 - 11.00 - JAROSLAV VAVRICEK - Sparta Praga „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat w Sparcie Praga”
11.00 - 11.15 - przerwa kawowa
11.15 - 12.15 - MAREK RZEPECKI – Red Bull Salzburg „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat w Red Bull Salzburg”
12.15 - 13.15 - MAREK WANIK – Niemiecki Związek Piłki Nożnej „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat wg DFB”
13:15 – 14:15 rozmowa moderowana :"Nowoczesny Klub - jak organizacja pracy w klubie wpływa na jakość zajęć”
14.15 - 15.15 – przerwa obiadowa

PRAKTYKA STADION ŚLĄSKI – SZTUCZNA NAWIERZCHNIA :
15.15 - 16.15 - CARLES ROMAGOSA VIDAL - Soccer Services Barcelona
16.15 - 17.15 - JAROSLAV VAVRICEK - Sparta Praga
17.15 - 18.15 – MAREK WANIK - Niemiecki Związek Piłki Nożnej
18.15 - 18.45 – zakończenie + rozdanie certyfikatów

KONTAKT
Koordynator szkolenia Damian Mikołowicz
damian.mikolowicz@nasza-akademia.com.pl
tel. 535-562-888
Dane kontaktowe:
Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Silesia”
Ul. Kościuszki 35
44-100 Gliwice
KRS: 0000380519
NIP: 6312629165
»
22-01-201521:29
REGULAMIN MISTRZOSTW
Zasady gry:

 Mistrzostwa Podlaskie Super Women - 2015 zostaną rozegrane w systemie dwóch turniejów. Pierwszy w terminie 8.02.2015 r. (niedziela) w Sokółce, a drugi 22.02.2014 r. (niedziela) w Mońkach, gdzie odbędzie się oficjalne zakończenie Mistrzostw.
 Mecze przeprowadzane będą na halach sportowych o minimalnych wymiarach 40m x 20m.
 Zgłoszenia drużyn do 25 stycznia 2015 r. (e-mail - studnia0@op.pl lub telefonicznie 606744825)
 Gospodarz turnieju ma obowiązek zabezpieczyć szatnie dla wszystkich drużyn, oraz sędziów na własny koszt. Koszty transportu ponoszą drużyny przyjezdne,
 Bramki o wymiarach 3m x 2m,
 Mecze będą rozgrywane piłkami nr 4,
 Drużyny mogą składać się z maksimum 15 zawodniczek, nie mających przeciwwskazań zdrowotnych, obowiązują karty zdrowia sportowca
 Każdy zespół powinien posiadać komplet jednakowych strojów i jeden komplet narzutek,
 Obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą,
 Na boisku znajdują się 4 zawodniczki plus bramkarka,
 Czas gry 1 x 15 minut, lub 2x10 min - w zależności od zgłoszonych drużyn
 W każdym turnieju mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”,
 Zmiany zawodniczek dokonywane będą systemem hokejowym,
 Podczas wykonywania rzutów wolnych, rzutów z autu, rzutów rożnych i rozpoczęcia gry zawodniczka drużyny przeciwnej powinna znajdować się w odległości minimum 5 metrów,
 Nie obowiązuje przepis o spalonym,
 W przypadku dotknięcia przez piłkę sufitu grę wznawia zawodniczka drużyny przeciwnej rzutem wolnym pośrednim
 Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,
 Polem bramkowym jest pole karne do gry w piłkę ręczną,
 Z rzutu od bramki bramkarka wprowadza piłkę do gry ręką, lub nogą jeśli piłka znajduje się na parkiecie.
 Karą za przewinienie jest odsunięcie od gry na czas 2 lub 5 minut, lub wykluczenie do końca spotkania (w czasie odbywania kary nie można wprowadzić w to miejsce innej zawodniczki),
 Sprawy sporne rozstrzyga komisja organizatora Mistrzostw.

Punktacja:

1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt.
2. O kolejności miejsc w Mistrzostwach decyduje suma punktów z obu turniejów:
• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
a/ wynik bezpośredniego spotkania,
b/ lepsza różnica bramek w obu turniejach,
c/ większa liczba zdobytych bramek w obu turniejach.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2. w podpunktach a, b oraz c biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 aż do skutku.

Nagrody:
- Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe puchary.
Wyróżnienia indywidualne:
- Najlepsza zawodniczka Mistrzostw
- Najlepsza bramkarka Mistrzostw
- Królowa strzelczyń Mistrzostw

Sprawy organizacyjne:
- organizator nie ubezpiecza zawodniczek od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności
- organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania turnieju
- organizator zapewnia wodę dla zawodniczek
- w sprawach spornych, które nie zostały ujęte w Regulaminie, decyduje Organizator Turnieju po konsultacji z przedstawicielem komisji organizatora Mistrzostw.


Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego
Podlaskiego ZPN
Arkadiusz Studniarek
»
15-01-201521:09
Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN wydłuża do 31 stycznia 2015 nabór na kurs ogólnodostępny dla kandydatów na sędziów piłki nożnej - 2015Wymagania:
- ukończone 16 lat życia,
- minimum średnie wykształcenie lub nauka w szkole średniej,
- dobra kondycja fizyczna,
- podstawowe wiadomości z zakresu przepisów gry w piłkę nożną.

Wymagane dokumenty:
- ankieta kandydata na kurs sędziego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania zawodów piłki nożnej (wymagane najpóźniej przed egzaminem kondycyjnym),
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie; w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej itp.),
- pisemną zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).

Kurs będzie się odbywał w Białymstoku w miesiącach: luty, marzec i kwiecień.
Przewidywany czas trwania szkoleń - 37 godzin.
Organizatorzy przewidują zajęcia 1 raz w tygodniu (dni robocze) w godzinach popołudniowych lub w weekendy w zależności od preferencji kandydatów na kurs i możliwości organizacyjnych kursu.
Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny i kondycyjny.
Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników, w granicach 250-350 złotych. W opłatę za kurs wliczona będzie cena „Przepisów Gry w Piłkę Nożną” i innych materiałów szkoleniowych niezbędnych w trakcie kursu. Minimalna liczba uczestników kursu - 20 osób, ale przy szczególnej potrzebie organizacji kurs będzie prowadzony również dla mniejszej ilości chętnych.
Szczegółowe informacje dotyczące wpisowego oraz terminów, czasu i miejsca wykładów podane zostaną poszczególnym osobom zainteresowanym oddzielnym Komunikatem po 31 stycznia 2015r..

Aby zostać przyjętym na kurs należy wypełnić i przesłać drogą e-mailową podanie ANKIETA na adres antoniplona@podlaskizpn.org do dnia 31 stycznia 2015r. Inne wymagane dokumenty zakwalifikowani uczestnicy kursu dostarczą na pierwsze spotkanie organizacyjne.

Wypełnioną ANKIETĘ można również przesłać listem pocztowym lub donieść osobiście na adres:
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Kolegium Sędziów
ul. Przędzalniana 8
15-688 BIAŁYSTOK
Osobą odpowiedzialną za organizację kursu oraz udzielanie informacji jest Przewodniczący Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN Antoni Plona, tel. 509-035-764
ANKIETA i Oświadczenie kandydata o niekaralności znajduje się na stronie internetowej Podlaskiego ZPN www.podlaskizpn.org w zakładce Portal/Pliki do pobrania/Terminarze-dokumenty.
»
20-12-201411:04
Wigry Suwałki organizatorem ciekawej konferencji szkoleniowej dla trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego

W najbliższy czwartek i piątek, 18 i 19 grudnia w budynku stadionu piłkarskiego Suwałkach odbędzie się bezpłatne szkolenie dla trenerów i instruktorów piłki nożnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego.
Suwalski Klub Sportowy Wigry, inicjator konferencji, zaprosił do wygłoszenia wykładów samych fachowców. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski, opowie o cechach nowoczesnego trenera. Piotr Stokowiec, były ekstraklasowy piłkarz, teraz legitymujący się licencją UEFA Pro trener Zagłębia Lubin podpowie, jak „rozbić autobus”, czyli zdradzi taktykę gry przeciwko zespołom stosującym niski pressing.
Ciekawie zapowiada się prelekcja Miłosza Stępińskiego, wcześniej szefa banku informacji w klubach naszej ekstraklasy, selekcjonera kadry narodowej U-20, który wie wszystko o rozsławionej przez FC Barcelona „tiki-tace”. Paweł Habrat, psycholog naszej reprezentacji na Euro 2012, który wespół z Jerzym Dudkiem napisał książkę „Pod presją” będzie przekonywał trenerów i nauczycieli, jak nie należy rozmawiać z zawodnikami.
Miejsce i termin: Stadion Piłkarski w Suwałkach
ul. Zarzecze 26 (sala konferencyjna) Suwałki 18 grudnia (godz. 12.30-18) -19 grudnia (godz. 11.00-16.00)
Wszyscy uczestnicy kursokonferencji otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:pawelcimochowski@wigrysuwalki.eu
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 grudnia, ilość miejsc ograniczona.
»
14-12-201417:43
PROGRAM
Narady szkoleniowej trenerów i instruktorów piłki nożnej pracujących w klubach sportowych na terenie działania Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 29.11.2014 r.Godz. 9:30
Powitanie, omówienie programu narady
– Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – Witold Dawidowski

Godz. 9:45 – Przewodniczący Wydziału Szkolenia Podlaskiego ZPN – Sławomir Kopczewski
Oferta Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie organizacji kursów trenerskich:
UEFA C, UEFA B, UEFA B Wyrównawczy
Omówienie rozgrywek rundy jesiennej 2014/2015
- Trener Koordynator Podlaskiego ZPN - Bogusław Nos

Godz. 10:15 – Dariusz Śledziewski, trener UEFA Pro - wykład:

"Racjonalizacja treningu piłkarzy nożnych w okresie przygotowawczym na poziomie piłki amatorskiej"

Godz. 11:15 – przerwa kawowa

Godz. 11:30 – Włodzimierz Małowiejski, trener UEFA Pro - wykład:

"Praktyczne rozwiązania metodyczne zajęć treningowych na poziomie piłki amatorskiej - teoria".

Godz. 12:30 – Włodzimierz Małowiejski, Dariusz Śledziewski, praktyka:

"Praktyczne rozwiązania metodyczne zajęć treningowych na poziomie piłki amatorskiej
– trening pokazowy

Godz. 14:00 – Trenerzy prowadzący - Omówienie zajęć pokazowych. Zakończenie narady .


UWAGA! Początek narady w dniu 29.11.2014 r. o godz. 9.30. w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku, ul. Polowa 7/1

Kluby proszone są o przesłanie do dnia 26.11.2014r. wykazu trenerów i instruktorów, którzy będą uczestniczyć w naradzie.

Fax. 85 654 52 81
mail. boguslawnos@podlaskizpn.org

»
25-11-201410:31
Archiwum: 1 2 3 4 ... z 192
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Przędzalniana 8
15-688 Białystok
tel/fax: (085) 654 52 81
lub 664 85 90
SBR Bank w Białymstoku
67 8769 0002 0391 2016 2000 0010
NIP: 542-24-37-638
e-mail: podlaski@zpn.pl
podlaskisport.pl
kajasport.pl
http://www.pkomp.net
http://www.podlaskifutbol.pl
http://www.socatots.pl